Grøn strøm | Hvor meget grøn energi har vi i Danmark?

Indholdsfortegnelse

Vi danskere er vant til at høre, at Danmark er et foregangsland, når det kommer til klima. Medier og politikere gentager gerne fortællingen om det lille land mod nord med de store, grønne ambitioner. Men er der noget om snakken, når det kommer til vores elforbrug? Hvor grøn er strømmen i Danmark egentlig? Det har vi sat os for at kigge nærmere på i denne artikel.

Strømmen er grønnere end nogensinde

Set gennem klimabrillerne har vi danskere faktisk al mulig grund til at kalde os klimadukse, når det kommer til det danske elforbrug. Strømmen er gennem de sidste år blevet mere og mere grøn. 

Den grønne udvikling toppede i 2020, som var et rekordår for klimavenlig el. Hele 80 % af vores samlede energiforbrug sidste år kom således fra vedvarende energikilder.

CO2-indholdet i dansk strøm var helt nede på 127 gram CO2/kWh. Dermed sætter 2020 rekord som året med det laveste CO2-indhold i dansk strøm nogensinde.

Og den positive udvikling fortsætter.

hvornaar er stroemmen groen

Hvornår er strømmen grøn?

Men lad os lige stoppe op et øjeblik. For hvad vil det sige, at strømmen er grøn? Typisk bruges betegnelsen ”grøn strøm” om energi, der er produceret ved hjælp af vedvarende energikilder. 

En vedvarende energikilde er en energikilde, der ikke kan udtømmes – i modsætning til f.eks. kul og olie, som der til stadighed bliver mindre af, når vi afbrænder det. 

De mest prominente vedvarende energikilder i Danmark er vind- og solenergi. I vores nabolande Norge og Sverige produceres der f.eks. også meget strøm ved hjælp af vandkraft.

Grønne vedvarende energiformer i Danmark

Grøn vedvarende energiformer udleder minimal mængder af CO2, hvilket skaber en så bæredygtig energiproduktion som muligt.
Grøn el er både med til at gavne klimaet og økonomien. Vedvarnede energiformer vil i det lange køb være billigere end mange af de forssile brændstoffer som der bruges nu.

Vind og sol i stikkontakten – vedvarende energi

Det er altså især vores massive satsning på vind- og solenergi, der har gjort os i stand til at producere så meget klimavenlig strøm i Danmark. Og det er resultatet af denne satsning, der gjorde 2020 til et rekordår for dansk, grøn strøm. For første gang nogensinde kunne vind- og solenergi dække halvdelen af vores samlede energibehov. Det svarer til 17 terawatt-timer (TWh) – eller energiforbruget i 4,25 millioner danske husstande.

Helt præcist dækkede vind- og solenergi tilsammen 50 % af danskernes energiforbrug. Vindenergi stod for 46 % af strømforbruget, mens solenergi dækkede de resterende 4 %. Samlet set er det en fordobling af de grønne elektroner i danske elledninger på blot 10 år. Og det er kun begyndelsen. 

I 2030 skal ikke mindre end 100 % af al dansk strøm komme fra vedvarende energikilder. Det er et ambitiøst – men også et realistisk – mål. Ikke mindst takket være planerne om to nye, store energiøer, hvor den stærke havvind i de danske farvande skal omdannes til grøn strøm.

 

Hvor kommer strømmen i Danmark fra?

Halvdelen af dansk strøm kommer altså fra vind- og solenergi. Men hvor kommer al den øvrige strøm i din stikkontakt så fra? Det er et godt spørgsmål og faktisk ikke helt ligetil at besvare. Strøm er nemlig på samme tid en meget konkret og en meget flydende størrelse. Vi kan godt se, hvor meget strøm der bliver produceret en given time i Danmark, samt hvor meget strøm vi importerer eller eksporterer. Men vi kan ikke zoome ind på den enkelte elektron i stikkontakten og se dens oprindelse. Al strøm blandes sammen i elnettet på godt og ondt.

Men det, vi kan sige noget om, er, hvilken slags strøm der produceres i Danmark overordnet set. Før i tiden kom langt hovedparten af vores el fra store kulkraftværker, der skabte strøm ved afbrænding af kul. I dag er der kun fire kulkraftværker tilbage i Danmark, og de skal alle have omstillet til biomasse senest i 2030. Biomasse er brændsel fremstillet af forskelligt biologisk materiale, f.eks. halm, træ og husdyrgødning. Afbrænding af biomasse udleder også CO2 – men det er uden tvivl et mere bæredygtigt alternativ til kul.

I 2020 fordelte Danmarks energiforbrug sig således på de forskellige energikilder

 

Vind 45 %

Vand 15 %

Biobrændsler 13 %

Kul 8 %

Naturgas 5 %

Affald 5 %

Sol 4 %

Uran (atomkraft) 3 %

Brunkul 1 %

Kilde: Energinets Miljøredegørelse 2020

Måske undrer du dig over, hvordan atomkraft og vandkraft er blevet en del af billedet. Det skyldes, at Danmark importerer en hel del af sin energi fra vores nabolande, hvor der benyttes både vand- og atomkraft. Det er kompliceret at opgøre balancen mellem importeret og eksporteret energi, og der findes flere forskellige beregningsmodeller, som alle giver forskellige resultater. Sikkert er det dog, at en stor del af strømmen i det danske elnet kommer fra udlandet. Lad os derfor se lidt nærmere på, hvordan vores naboer producerer deres energi.

 

86 % af den importerede strøm er grøn

Når produktionen af energi i Danmark ikke kan leve op til efterspørgslen, har vi behov for at importere energi fra udlandet. Danmark importerer energi fra Tyskland, Sverige, Norge og Holland. Tendensen er, at den strøm, vi modtager fra udlandet, også bliver mere og mere grøn. I 2019 var 80 % af den importerede strøm således grøn. Dette er en væsentlig del af forklaringen på, at andelen af klimavenlig el i Danmark sætter rekorder i disse år.

Tyskland har en stor produktion af solenergi, som vi især nyder godt af i sommermånederne. Fra Sverige og Norge får vi især vedvarende energi produceret ved hjælp af vandkraft. Men Sverige leverer også en mindre mængde strøm produceret ved hjælp af atomkraft. Der er ikke konsensus om, hvorvidt atomkraft skal klassificeres som en vedvarende energikilde. På den ene side udleder atomkraft ingen CO2 og er i sandhed en uudtømmelig energikilde. På den anden side producerer atomkraftværker betydelige mængder af radioaktivt affald, der udgør en miljømæssig udfordring, både på kort og langt sigt.

 

Grøn strøm i fremtiden 

Alt i alt står det godt til for grøn strøm i Danmark. Det springende punkt er, om vi forstår at fastholde vores styrkeposition, så vi også i fremtiden kan bryste os af at være globale el-klimadukse. Vind- og solenergi skal i så fald udbygges, bl.a. ved at sikre nye arealer til vindparker og solcelleanlæg. Det kræver politisk vilje og en bevidst prioritering af den grønne energiproduktion.

Der er også et stort potentiale for at blive en dominerende aktør på verdensplan i forhold til nyere teknologier, som f.eks. power-to-X (PtX). Power-to-X er en proces, hvor grøn elektricitet omdannes til brint, der igen kan anvendes i tung industri og tung transport som en CO2-neutral energikilde. Vi har med vores geografiske placering i den vindrige Nordsø alle forudsætninger for at være med helt i front i PtX-kapløbet.

Danmark ligger altså rigtig lunt i svinget, når det handler om grøn strøm og vedvarende energi. Og hvis vi spiller vores kort rigtigt, kan vi ikke blot fastholde denne position hvad angår grøn energi i fremtiden – vi kan også styrke den.

Elselskaber som sælger grøn strøm i Danmark

Grøn energi selskaber i Danmark

Klimavenlig strøm også kaldt grøn strøm er en energikilde der trender i Danmark. Med et mål om at være klimaneutrale i 2050 er danskerne godt med, men det kræver at vi har et fælles ønske om grøn energi.

Den grønne strøm kommer fra vindkraft, vandkraft og solkraft. Disse energiformer skal være med til at erstatte de forssile brændstoffer, som producerer en procentdel af alt strømmen i dag.

Mange flere elselskaber tilbyder grøn strøm. Du kan her finde en oversigt over grønne strøm priser. 

Grøn energi

Har du set vores liste med:

bedste-elselskaber-ikon

De bedste elselskaber →

Vi har testet en lang række elselskaber, så du kan vælge det bedste til dine præferencer

billigste-elselskaber-ikon

De billigste elselskaber →

En samlet liste over de elselskaber, som vi oplever er de billigste over tid

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvad er grøn energi?

Grønne energikilder er vedvarende energi som bliver produceret gennem solenergi, vindenergi, bioenergi og geotermi.
 

Hvor meget af Danmarks energi er grøn?

Ifølge Dansk Energi var hele 80 procent af danskernes elforbrug grøn energi i 2020, en forbedring med 4 procent fra 2019.
 

Hvad er grøn strøm?

Grøn strøm kommer fra vedvarende energikilder så som solceller og vindmøller. Grøn strøm er bedre energikilde end kul og andre forssile brændsler.
 
 
Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

FE-time-for-time
QR-PlayStore.png

Findenergi.dk er en annonceside

På Findenergi.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Findenergi er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.