Eleftersyn | Få en uforpligtende pris på et eltjek

Indholdsfortegnelse

Leder du efter et eleftersyn til din bolig? Her på siden finder du, alt den nødvendige information om eltjek og samtidig har du mulighed for, at indhente op til tre uforpligtende tilbud på eleftersyn og elinstallationsrapporter.

Der findes forskellige former for eftersynsordninger, som kan være med til at sikre og efterprøve dine el-installationer i hjemmet. I denne guide vil vi blandt andet forklare forskellen mellem disse, så du kan blive klogere på eleftersynet og få estimeret en ‘eltjek pris’.

Behov for et eleftersyn?

Det er meget vigtigt at dine el-installationer er udført korrekt, så de ikke udgør en risiko. Derfor kan det være nødvendigt med et eltjek, som sikrer at installationerne er som de skal være. Der findes fire forskellige eftersynsordninger til eltjekket, som sikrer at installationerne er funktionsdygtige, tidssvarende og ikke mindst lovlige. Dit eleftersyns pris vil således også være afhængig af omfanget af eleftersynet, samt hvilken ordning, der efterspørges.

Der skelnes mellem følgende ordninger:

  1. Eleftersyn som er en del af huseftersynsordningen 
  2. Et elsyn – betragtes som et frivilligt eftersyn
  3. Eleftersyn landbrug 
  4. Eleftersyn forsamlingslokaler – elinstallationsrapport er lovpligtig så længe det kan rumme mere end 150 personer.

Det er først og fremmest vigtigt at der skelnes mellem et el eftersyn og et elsyn, for selvom de to betegnelser ligger tæt op af hinanden, er der en væsentlig forskel.

Eleftersynet er obligatorisk og lovpligtig, som bruges i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Eleftersynet er en del af huseftersynsordningen, som er bestemt af Sikkerhedsstyrelsen. Et elsyn er derimod et frivilligt eftersyn, som typisk anvendes i forbindelse med eltjek af andelsboliger og erhvervsejendomme.

Eltjek af andelsboliger 

Der opstår ofte tvivl om, hvem der er den ansvarlige når det kommer til el tjek af andelsboliger. For er det foreningen eller er det den enkelte andelshaver, som skal hæfte for el-fejl i forbindelse med salg. Det korte svar på det spørgsmål, det er at det næsten altid er den enkelte andelshaver, som er ansvarlig for eltjek af andelsboligen. Er du andelhaver, kan du få et uforpligtende tilbud på eltjek til din andelsbolig lige her. 
eleftersyn

Hvad koster et eltjek?

Uanset hvilken af ovenstående eltjek du har brug for, kan du godt gøre klogt i at indhente forskellige uvildige tilbud. Der kan nemlig være stor forskel i prisen på eltjek, så der kan være væsentlige penge at spare ved at følge den anbefaling.

Med et el eftersyn, bliver der foretaget en grundig gennemgang af din ejendom og derved undgår du ubehagelige overraskelser ved huset elinstallationer. 

Nedenfor kan du gratis og uforpligtende få estimeret din pris på eleftersyn. Du modtager op til 3 tilbud fra forskellige firmaer.

Disse ting har indflydelse på din eleftersyn pris

Det er ikke alene afgørende, hvilken type af eltjek, der er tale om når det kommer til at afgøre eleftersyn prisen.

Prisen afhænger nemlig også af ejendommens størrelse, alder og hvad elinstallatøren finder under sin inspektion boligen. Nogle fejl vil hurtigt og billigt kunne udbedres, mens andre installationer kan være mere omfattende at gøre lovlige. Dermed vil den endelige pris på eleftersynet påvirkes af, hvilke fejl og mangler der findes.

Tidligere var der etloft på, hvad eleftersynet måtte koste, men dette blev fjernet tilbage i 2016. Det betyder at elinstallatørerne selv må bestemme, hvor meget de tager for at udføre eltjekket og elinstallationsrapporten. Derfor er det en rigtig god idé, at man indhenter forskellige tilbud på el-eftersyn, for at sikre at man finder den bedste og billigste pris.

Hvad er et eleftersyn og hvem foretager det?

Formålet med eleftersynet, er at beskytte både køber og sælger, imod mangler i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Ejendommen vil blive gennemgået af en autoriseret elinstallatør, som foretager en vurdering af elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed i henhold til de krav som Sikkerhedsstyrelsen har til el-eftersyn. 

 

Eleftersynet indebærer en gennemgang af de mest væsentlige ting, som har en sikkerhedsmæssig betydning i forhold til brandfare og stød. Et eleftersyn omfatter selve boligen, men også husstandens skur, garage, carport eller lignende vil blive gennemgået. Når besigtigelsen af den pågældende ejendom er afsluttet, vil der blive udarbejdet en elinstallationsrapport, som vil sikre dig i forbindelse med købet eller salget, hvis der skulle opstå nogle fejl og mangler senere hen. 

 

Elinstallationsrapporten er en del af huseftersynsordningen, som sammen med tilstandsrapporten en forudsætning for at kunne tegne en en ejerskifteforsikring. Mange får derfor også et samlet tilbud på tilstands- og elinstallationsrapport.

Hvad er typisk inkluderet i eleftersyn?

Som sagt er det en autoriseret elinstallatør, som skal foretage eleftersynet. Selve eleftersynet og elinstallationsrapporten som bliver udarbejdet, vil typisk indeholde en gennemgang af følgende:

Hvad er inkluderet i et eleftersyn?
Kontrol af eltavler
Kontrol af fejlstrømsafbrydere
Kontrol af afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
Kontrol af elinstallationernes dimensionering samt antal
Kontrol af beskyttelsen til spændingsførende dele (risikoen for at få elektrisk stød)

Det altså alle synlige elinstallationer som bliver gennemgået, og således også det som elinstallationsrapporten vil indeholde. Elinstallatøren vil typisk også foretage strikprøver af ejendommens løftbare elinstallationer.

Hvad gennemgås ikke ved et eleftersyn ved salg? 

Som du kan læse ovenfor, er det ikke alt som gennemgås ved et el-eftersyn. På samme måde som vi har listet de ting, som er inkluderet i elinstallationsrapportens pris, vil vi nu nævne det som eleftersynet ikke omfatter:

 

Hvad er IKKE inkluderet i et eleftersyn?
Gennemgang af hårde hvidevarer
Belysning i haven, som f.eks havelamper
ElInstallationer som ikke er let tilgængelige f.eks hvis man har sænket loftet
Ubetydelige forhold, som f.eks slid og ælde som er forventeligt, men som ikke har indvirkning på funktionen

Elrapportens karaktersystem

I elinstallationsrapporten bliver husstandens forskellige installationer vurderet ud fra et karaktersystem. Dette genkendes fra det karaktersystem, som også anvendes i tilstandsrapporter. Derfor finder du i elrapporten følgende betegnelser om ejendommens elinstallationer:

  • IB – Står for ingen bemærkninger 
  • K0 – Står for praktiske eller kosmetiske mangler 
  • K1 – Et ulovligt forhold, som på nuværende tidspunkt ikke udgør fare eller påvirker funktionen 
  • K2 – Elinstallationsrapportens k2’er er ulovlige forhold, som på sigt kan føre til personskade eller brand
  • K3 – Står også for et ulovligt forhold, men som på nuværende tidspunkt eller kort sigt, indebærer en risiko for personskade eller brand
  • UN – Står for betegnelsen “bør undersøges nærmere”.

Er elinstallationsrapporten lovpligtig? 

Skal du til at sælge din ejendom, er det lovpligtigt at få foretaget et eltjek med en tilhørende elinstallationsrapport. Som tidligere nævnt er rapporten også en forudsætning, for at kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Elinstallationsrapport gyldighed – hvor lang tid gælder en elinstallationsrapport?

Elinstallationsrapporten har en gyldighed på 1 år. Det kræves at den er gyldig på det tidspunkt, hvor køberen af ejendommen modtager rapporten. Det betyder at hvis ejendommen sælges mere end et år senere end den dato hvor rapporten er dateret til, skal der udarbejdes en ny elinstallationsrapport.

I visse tilfælde vil det være muligt, hvis man vælger det samme firma til fornyelsen, at få et reduceret vederlag. Det er dog op til det enkelte firma, at vurdere, i hvor stort et omfang, det er nødvendigt at gennemgå elinstallationerne endnu engang.

Få tilbud på eleftersyn i Danmark

Når du indhenter tilbud her på siden, modtager du op til 3 forskellige tilbud fra forskellige el-installatører i Danmark. Det kan være du modtager tilbud fra et af firmaerne, Dansk eltjek, Pro-Eltjek eller andre anerkendte elinstallatører i branchen. I nedenstående tabel kan du danne dig et overblik over, hvilke byer du blandt andet kan få tilbud på eleftersyn til. Er din by ikke på listen, kan der stadig være mulighed for at få et eltjek – notér det venligst i din ansøgning.

Eleftersyn Midtjylland Eleftersyn Nordjylland Eleftersyn Vestjylland Eleftersyn Sjælland
Eleftersyn Kolding
Eleftersyn Frederikshavn
Eleftersyn Holstebro
Eleftersyn Roskilde
Eleftersyn Herning
Eleftersyn Aalborg
Eleftersyn Esbjerg
Eleftersyn Hørsholm
Eleftersyn Viborg
Eleftersyn Hjørring
Eleftersyn Ringkøbing
Eleftersyn Solrød
Eleftersyn Vejle
Eleftersyn Struer
-
Eleftersyn Næstved
Eleftersyn Randers
-
-
Eleftersyn København
Eleftersyn Silkeborg
-
-
Eleftersyn Køge
Eleftersyn Horsens
-
-
Eleftersyn Greve
Eleftersyn Skive
-
-
Eleftersyn Kalundborg
Eleftersyn Odense
-
-
Eleftersyn Taastrup
Eleftersyn Sønderborg
-
-
-

Eleftersyn håndbog og information

Har du brug for mere eleftersyn info, kan du altid rådføre dig med den el-installatør som du har modtaget tilbud fra. Du kan føle dig sikker på, at elinstallatøren udarbejder eftersynet efter de gældende regler på området. Er du selv nysgerrig på regler for el eftersyn, kan du læse mere i Sikkerhedsstyrelsens “Eleftersyn håndbog” – som du finder her

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvad er huseftersynsordningen?

Huseftersynsordningen er skabt af Sikkerhedsstyrelsen, som har til formål at beskytte køber og sælger, mod mangler og skader i forbindelse med køb og salg af boliger.

Hvad koster et eleftersyn?

Tidligere var der et loft på hvad et eleftersyn måtte koste. Dette er dog blevet fjernet tilbage i 2016 og el-installatørerne bestemmer selv hvad eltjekket skal koste. Den bedste måde at finde frem til eleftersynets pris, er ved at indhente tilbud fra forskellige firmaer.

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

FE-time-for-time
QR-PlayStore.png

Findenergi.dk er en annonceside

På Findenergi.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Findenergi er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.