Hvad koster energimærke? Find din pris på energimærke

Indholdsfortegnelse

Der er flere rigtig gode grunde til at få energimærket sin bolig. Den mest åbenlyse grund er, at energimærkning af huse er lovpligtigt i forbindelse med salg eller langtidsudlejning af langt de fleste huse. Derudover kan energimærket være en god hjælp, hvis du som boligejer ønsker at energiforbedre din bolig. Ofte kan der være mange penge at spare med energiforbedrende tiltag. Kort fortalt, energimærkning af huse er en god idé.

Få tilbud på dit energimærke

Men hvad koster et energimærke? For mindre huse vil et nyt energimærke typisk koste mellem 3.500-7.351 kr. Det kan være en rigtig god idé at indhente flere tilbud på et energimærke pris, inden du køber det. På en hjemmeside som 3byggetilbud.dk kan du bestille tilbud fra tre forskellige energikonsulenter. De vil herefter kontakte dig og udarbejde hver sit tilbud. På den måde får du et godt overblik over markedet og sikrer dig, at du køber et billig energimærke til en konkurrencedygtig pris. Bestil energimærke tilbud nemt og hurtigt lige her.

Nyt energimærke: Hvordan finder du en god energimærkning pris?

En gylden tommelfingerregel, når du skal finde et billigt energimærke, er at indhente flere tilbud på energimærkeprisen. For boliger under 300 m2 er der fastsat en maksimumpris for, hvad et nyt energi mærke må koste, men prisen kan stadig svinge. Du kan enten selv kontakte flere forskellige energimærkningsfirmaer eller bruge en hjemmeside som 3byggetilbud.dk, der kan formidle kontakten for dig. Det vil give dig et udmærket overblik over markedets energimærkning pris.

 

Maksimumpris for hvad energimærke må koste: mindre bygninger

Som tidligere nævnt er der en grænse for, hvor meget et energimærke af mindre bygninger må koste. Prisloftet gælder for bygninger på under 300 m2.

Nedenfor kan du se de aktuelle honorargrænser i 2024:

 • 6.966 kr. inkl. moms – bygninger under 100 m2
 • 7.664 kr. inkl. moms – bygninger på 100-199 m2
 • 8.361 kr. inkl. moms – bygninger på 200-299 m2
 • 1.260 kr. inkl. moms – enfamiliehus uden bygningsgennemgang

Maksimumshonoraret for energimærkning nedsættes med følgende i 2024:

 • 417 kr. inkl. moms ved ejendomme, som er opført efter 1. januar 1980
 • 1.384 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke, som er udført i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
 • 277 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som både indeholder information vedrørende længe og dimensioner på rør og isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Hvad må energimærkning af større boliger koste? 

Men hvad koster en energimærkning af en større boliger? I modsætning til mindre bygninger er der ikke fastsat maksimalpriser for energi mærkning af større bygninger, herunder erhvervsbygninger og offentlige bygninger.

Prisen er altså genstand for markedets frie prisdannelse. Det vil typisk være en økonomisk fordel at indhente flere forskellige tilbud, før du vælger dit energimærkningsfirma. Prisen følger ikke nogen faste standarder, men aftales mellem dig og det valgte energimærkningsfirma.

 

Sådan får du et billigt energimærke

Når du skal finde en billig energimærkning, kan det være en hjælp at vide, at der er en række forhold, der berettiger dig til en prisnedsættelse:

 • Hvis dit hus er opført efter 1. januar 1980, nedsættes energirapport prisen med 417 kr.
 • Hvis dit hus har et energimærke, som er udført efter 1. september 2006, nedsættes energirapport prisen med 1.384 kr.
 • Hvis du kan aflevere målfaste tegninger til din energikonsulent med oplysninger om rør og isolering i skjulte konstruktioner, nedsættes energirapport prisen med 277 kr.

Hvem kan lave nyt energimærke til boligen? 

Hvis du synes, at markedet er uoverskueligt, når du skal finde en god energimærke-pris, kunne en mulighed være at benytte dig af en hjemmeside som 3byggetilbud.dk. Her skal du som tidligere nævnt blot beskrive den opgave, du gerne vil have løst, hvorefter tre relevante firmaer vil kontakte dig med hvert deres tilbud.

En anden mulighed er at benytte dig af Energistyrelsens liste over energimærkningsfirmaer. Her er opført alle certificerede energimærkningsfirmaer i hele landet. Du finder listen på hjemmesiden sparenergi.dk, der bestyres af Energistyrelsen.

 

Hvilke energimærkninger er der?

En energimærkning placerer din bolig i en bestemt energiklasse på en fast defineret skala. Mange vil genkende skalaen fra hylderne i elektronikbutikken, når der skal købes nyt køleskab eller fjernsyn: Skalaen går fra A til G, hvor A er den bedste mærkning, og G er den dårligste.

Energiklasse A er desuden underopdelt i tre klasser: A2020, A2015 og A2010. Tallene refererer til kravene i bygningsreglementet det pågældende år. A2020 er altså den bedste energimærkning, efterfulgt af A2015 og til sidst A2010.

 

Bygningens mulige energimærkninger

Nedenfor kan du orientere dig om de mulige energimærkninger en bygning kan opnå. 

Hvordan får man et bedre energimærke på sin bolig? 

Hvis du ønsker at få et bedre energimærke af din bolig, så er der flere ting du selv kan gøre, inden det endelige energi mærke udarbejdes. En god idé er, at få lavet et enertjek at boligen for at finde frem til hvor det giver bedst mening at starte energiforbedringerne. 

Energikonsulenten kommer typisk med forskellige forslag til, hvordan du kan få et bedre energimærke til boligen. 

Det kan blandt andet være ved at få:  

Hvis dit hus er fra før 1984, kan du få et gratis isoleringstjek her. Så kan du hurtigt finde ud af, hvor det er bedst at starte energirenoveringerne i dit hjem. 
 

Hvornår skal man have nyt energimærke?

Et energimærke er gyldigt i 10 år fra udstedelsesdatoen. Tidligere kunne et energimærke være gyldigt i 5, 7 eller 10 år, men d. 1. september 2017 blev dette ændret til 10 år med tilbagevirkende kraft. Så selv om du kan opleve, at der i tidligere energimærkningsrapporter er angivet, at energimærket udløber efter eksempelvis 5 år, er dette altså ændret til 10 år.

Dit energimærke mister dog sin gyldighed, hvis du foretager ændringer af din bolig, der påvirker energiforbruget i nævneværdig grad. I så fald skal der udarbejdes en ny energi mærkning. Energimærke gyldighed gælder altså ikke altid i 10 år, hvilket man skal være opmærksom på.

 

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er et dokument, der beskriver din boligs energiforbrug og energieffektivitet. Dette tjener overordnet set to formål: Dels synliggør det din boligs energiøkonomi over for potentielle købere og fungerer i den optik som en slags energimæssig varedeklaration. Dels giver det dig som boligejer et indblik i, hvorvidt din bolig kan energiforbedres – og i så fald hvordan dette gøres bedst muligt. Dokumentet giver dig helt specifikt to forskellige slags energiforbedrende forslag:

 • Forslag til forbedringer, der vil kunne betale sig på kort sigt. Det er altså tiltag, der giver økonomisk mening at få gennemført her og nu.
 • Forslag til forbedringer, der vil være fornuftige at få gennemført i forbindelse med andre renoveringer eller reparationer.

Dokumentet beskriver både, hvor meget du økonomisk vil kunne spare på de forskellige forbedringer, og hvor meget CO2 du vil kunne spare miljøet for.

 

Hvad kan jeg bruge energimærkningen til?

Som tidligere nævnt er den helt oplagte grund til at få energimærket sin bolig, at det er lovpligtigt med en gyldig energimærkning, når man skal sælge eller langtids udleje sin bolig. Langtidsudlejning er i denne sammenhæng udlejning i mere end fire uger. Mange får i samme omgang også foretaget et eleftersyn, som ligeledes er lovpligtigt i forbindelse med køb og salg.

Visse boliger er dog undtaget lovkravet om energimærkning. Det gælder sommerhuse og boliger på under 60 m2. I andels- og ejerlejligheder vil det være andels- eller ejerforeningen, der har ansvaret for at rekvirere et energimærke.

En anden væsentlig grund til at få energimærket sin bolig er, at et godt energimærke ifølge flere analyser øger boligens ejendomsværdi betydeligt. Et lavt energiforbrug er attraktivt for en potentiel køber, fordi det betyder, at boligen på sigt er billigere end en pris tilsvarende bolig med dårligere energimærkning. Derfor er det heller ikke overraskende, at analyser viser, at boliger med et godt energimærke sælges for højere kvadratmeterpriser og har en kortere liggetid end boliger med dårligt energimærke. Har boligen et godt energimærke, vil du sandsynligvis også kunne mærke det på dine elpriser

Du ser energiforbruget ud fra energimærket

Med energi mærket kan husets energiforbrug bestemmes. I nedenstående tabel, kan du danne dig et overblik over grænseværdierne for hvad det beregnede energi forbrug det svarer til. Grænseværdierne angives som kWh/m2, og er det opvarmede etageareal opgivet i m2. 

Energimærke kwh/m2:

Energimærke Grænseværdi - kWh/m2
A2020
27
A2015
< 30,0 + 1.000 m2
A2010
< 52,5 + 1.650 m2
B
< 70,0 + 2.200 m2
C
< 110 + 3.200 m2
D
< 150 + 4.200 m2
E
190 + 5.200 m2
F
< 240 + 6.500 m2
G
> 240 + 6.500 m2

Kilde: SparEnergi

Tilskud til Energimærkningen: spar penge

Siden 2020 har du kunnet få tilskud til energiforbedrende tiltag via Energistyrelsens tilskudsordning ”Bygningspuljen”. Du kan faktisk også få tilskud til din boligs energimærke. Puljen åbner for ansøgninger flere gange om året i såkaldte ansøgningsrunder. Der er en række forhold, som du skal opfylde for at være berettiget til tilskud:

 • Din bolig skal være en helårsbolig.
 • For tilskud til alt andet end udskiftning af varmepumpe gælder det, at din bolig skal have energimærke E, F eller G.
 • Du skal være registreret som ejer af boligen.
 • Du skal have et gyldigt energimærke.
 • Du skal endnu ikke have påbegyndt forbedringerne.

Nærmere information om de enkelte tilskudsberettigede forbedringer kan findes på Energistyrelsens hjemmeside sparpenge.dk. Her kan du også regne på, hvor meget du kan få i tilskud med deres Tilskudsberegner. Bemærk, at pengene i Bygningspuljen fordeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Skulle risikere ikke at få glæde af energitilskuddet, kunne du tidligere benytte dig af det såkaldte håndværkerfradrag. Det er desværre blevet afskaffet pr. 1 april 2022. 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvad viser energimærket?

Et energimærke gør det synligt, hvilken tilstand ens bolig er i når det kommer til bygningens energiforbrug. Det kan sammenlignes lidt med varedeklarationen bag på produkter, bare for ens bolig. En energimærkningsrapport giver desuden indblik i, hvilke muligheder der er for energiforbedrende tiltag.

 

Hvad koster et energimærke til hus

Prisen på energimærket til bolig varierer, men du skal regne med at prisen ligger et sted mellem 1.000 op til maks 7.351 kr. for mindre boliger som er under 300 m2. For at få estimeret din pris, kan du indhente et gratis tilbud her på siden.

 

Hvordan finder jeg min boligs energimærke

Hvis der er udarbejdet et energimærke for din bolig, vil du kunne fremsøge den på erhvervsstyrelsens hjemmeside “Boligejer”.

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

FE-time-for-time
QR-PlayStore.png

Findenergi.dk er en annonceside

På Findenergi.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Findenergi er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.