Hvor meget el, vand og varme bruger en gennemsnitsfamilie?

Indholdsfortegnelse

Har du også undret dig over, om din families forbrug af el, vand og varme ligger i den høje eller lave ende af skalaen? I denne guide sammenligner vi forbruget med andre husstande, så du kan blive klogere på hvad en gennemsnitsfamilie bruger.

 

Elforbrug for en familie

Husker din familie at slukke lyset, som gør at I bruger mindre strøm end en gennemsnitsfamilie? Eller har familiens varmekilde indflydelse på energiforbruget? Svaret er ja, og det giver god mening at sammenligne sin egen families forbrug med andre husstandes. Det giver samtidig en mulighed for at undersøge sit eget forbrug, med mere kritiske briller samt muligheden for at blive bevidst om hvor det giver mening at nedjustere sit forbrug.

Elforbrug familie

Hvad er et normalt elforbrug for en familie?  

Ifølge en ny undersøgelse fra Bolius.dk bruger en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn, der bor i en bolig på 150 m2, omkring 4.500 kWh om året.

En anden faktor, som er afgørende når man ser på hvad en familie så skal betale for sit årlige elforbrug, er prisen man betaler pr. kWh strøm. 

Er man i tvivl om hvor meget familiens elforbrug er og hvor meget man betaler pr. kWh, kan dette aflæses på familiens seneste elregning. Det er desuden altid en god idé at tjekke om man har den bedst mulige kWh pris

Elforbrug familie pris – Hvad betaler familien for strøm?

For at undersøge, hvad en familie skal betale for strømmen, skal man først og fremmest kende til det årlige kWh-forbrug. Derudover kræver det også, at man ved, hvad man betaler pr. kWh. Derefter kan man udregne den årlige gennemsnitpris for elforbruget

 

Gennemsnit strømforbrug for en familie

For at beregne den årlige strømpris for en familie med et årlig forbrug på 4.500 kWh, kræver det som sagt, at vi kender til den aktuelle elpris.

I 4. kvartal af 2023 var den gennemsnitlige pris pr. kWh på 2,64 kr. Hvis vi tager udgangspunkt i denne pris, betyder det, at en familie med et årligt forbrug på 4.500 kWh skal betale 11.880 kr. om året.

gennemsnit stroemforbrug familie

Hvordan fordeler det typiske elforbrug sig for en familie?

Det er især underholdning, der er den store strømsluger i familien, dernæst efterfulgt af tøjvask samt strøm til køle- og fryseapparater.

Det er værd at være bevidst om, hvor ens egen families strømforbrug er størst da det er her, det vil være lettest at reducere forbruget og spare på strømmen i husstanden.

Nedenfor kan du se, hvordan strømforbruget for en gennemsnitlig familie i et parcelhus fordeler sig.

Kilde: SparEnergi.dk (El til drift af varmesystem: Tallet indeholder ikke el til opvarmning såsom elvarme, elvandvarmer og varmepumper).

Varmeforbrug for en familie 

Der er flere ting, som spiller ind på familiens varmeforbrug pr. m2, og hvor meget man skal betale for varmen. Det er nemlig ikke uden betydning, hvilken opvarmningsform man har eller hvilken type brændsel, varmekilden baserer sig på.  

Derudover er der også forskel på, hvilken type bolig, der skal opvarmes, hvor stor boligen er og hvor godt den er isoleret. For at gøre det mere overskueligt for dig, har vi listet de ting, som påvirker varmeforbruget for en familie nedenfor. 

Disse ting påvirker varmeforbruget pr. m2 i huse

  • Type af opvarmningsform
  • Brændsel som varmekilden bruger 
  • Boligens størrelse 
  • Boligens isolering 

Så mange penge bruger en familie gennemsnitligt på varmeforbrug årligt

Danskernes vandforbrug er faldet markant i løbet af de seneste mange år. 

Ifølge den seneste analyse fra Danva bruger en gennemsnitlig familie med 3 børn omkring 170 m3 vand om året. På baggrund af dette forbrug, har en familie i gennemsnit betalt 66,16 kr. pr. m3 vand. Det svarer til 11.247 kr. om året.

 

Dyreste og billigste opvarmningsformer for familier

I tabellen nedenfor kan du se priserne på de forskellige opvarmningsmetoder. I beregningen er der taget udgangspunkt i et hus på 130 m2 med et årligt strømforbrug på 18.100 kWh inkl. brugsvand.

Placering Varmekilde Energiforbrug Årlig pris inkl. brugsvand
1.
Jordvarmepumpe
5.246 kWh
9.293 kr.
2.
Luft til vand-varmepumpe
5.749 kWh
10.178 kr.
3.
Luft til luft-varmepumpe
3.202 kWh
12.175 kr.
4.
Fjernvarme
18,1 MWh
14.875 kr.
5.
Gasfyr
1.654 m3
16.659 kr.
6.
Pillefyr
4.877 kg
18.824 kr.
7.
Brændeovn
4.588 kg
26.051 kr.
8.
Oliefyr
2.073 l
28.193 kr.

Kilde: Bolius, 2024

Oliefyr bruger mest energi og varmepumper bruger mindst 

Ud fra hver varmekilde er der angivet, hvor meget energi, det kræver for varmekilden at opvarme huset.

I ovenstående priseksempler er det udelukkende energiforbruget og den årlige pris inkl. brugsvand. Der tages derfor ikke højde for anskaffelsesomkostninger eller afskrivning på anlægget.

Som det ses af tabellen er det dyrest at drifte et oliefyr og billigst at have en jordvarmepumpe eller luft til vand-varmepumpe.

 

Vælg den mest energieffektive varmekilde

Overvejer du at udskifte familiens varmekilde, er det værd at kigge efter den varmekilde, som bruger mindst energi til at opvarmning. Her er en varmepumpe et godt bud på en energieffektiv varmekilde, eftersom varmepumpen leverer mellem 3-5 kWh, for hver kWh pumpen forbruger.

Du kan uforpligtende og gratis få tilbud på enten luft til vand varmepumper eller jordvarmepumpe, ved at klikke nedenfor. Du modtager op til 3 forskellige tilbud på installationen, som vil kunne spare dig for mange penge på familiens energiforbrug hvert år.

Dagligt vandforbrug

Dét bruger en familie i gennemsnittet på vand

Noget tyder på at familierne rundt om i Danmark, er blevet mere bevidste omkring deres vandforbrug gennem de seneste år. Ser man tilbage på 1989 lå det gennemsnitlige forbrug for en dansker på 174 liter vand om dagen.

I 2022 var dette tal på ca. 50 liter om dagen. Det betyder at danskerne har reduceret deres vandforbrug med 71,3% dagligt siden da.

 

Normalt vandforbrug for en familie

Ifølge Danva brugte en familie med 3 børn i 2022 omkring 170 m3 vand om året. Ud fra dette forbrug betalte familien i gennemsnit 66,16 kr. pr. m3 vand, hvilket svarer til 11.247 kr. om året.

Familiers vandforbrug er lavere end enliges

Det lyder måske ikke helt logisk, men familier har typisk et lavere vandforbrug pr. person i en husstand, end enlige som bor for sig selv. Det skyldes at man er flere til at deles om udgifterne til f.eks opvaskemaskine, vaskemaskine og opvask. På samme måde kan dette relateres til ovenstående poster omkring strøm samt opvarmning af boligen.

 

Det går familiens vandforbrug til

En undersøgelse fra Danva viser, at næsten halvdelen af familiens vandforbrug går til bad og personlig hygiejne. Hvis du gerne vil spare på vandforbruget derhjemme, kan det derfor være oplagt at være særligt opmærksom på disse poster.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se, hvordan familiens vandforbrug fordeler sig.

Kilde: Danva, 2022

Hvad koster mine apparater i strøm?

Beregn dine el-apparaters strøm-omkostninger

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvad bruger en familie normalt i strøm?

Det vil være forskelligt fra familie til familie, hvor meget de bruger i strøm. Tal fra Dansk Energi viser at en familie på fire, med to børn og to voksne, bruger omtrent 4.000 kWh årligt. Men det er vigtigt at tage højde for familiens størrelse, boligens areal samt hvad man betaler pr. kWh for at kunne udregne hvad en familie skal betale for sin strøm.

 

Hvad er normalt at betale i el?

Elprisen afhænger af udbud og efterspørgsel og derfor går prisen på el også op og ned. Der er flere ting som har indflydelse på hvad man betaler i el, blandt andet om man har en fast eller variabel elpris, hvilket elselskab man har og hvad tid på døgnet man bruger strømmen. I februar 2022 kostede 1 kWh gennemsnittet  2,80 kr.

 

Normalt elforbrug for en familie

En familie bestående af to voksne og to børn har et gennemsnitligt el forbrug på 4000 kWh. En person har et strømforbrug på omkring 1500 kWh.

 

Hvor meget vand bruger en familie?

En familie på to voksne og to børn bruger i gennemsnit 144 m3 vand årligt. Prisen vil variere alt efter m3 prisen.
Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

FE-time-for-time
QR-PlayStore.png

Findenergi.dk er en annonceside

På Findenergi.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Findenergi er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.