Hvor meget el, vand og varme bruger en gennemsnitsfamilie?

Indholdsfortegnelse

Har du også undret dig over, om din families forbrug af el, vand og varme ligger i den høje eller lave ende af skalaen? I denne guide sammenligner vi forbruget med andre husstande, så du kan blive klogere på hvad en gennemsnitsfamilie bruger.

Elforbrug for en familie

Husker din familie at slukke lyset, som gør at I bruger mindre strøm end en gennemsnitsfamilie? Eller har familiens varmekilde indflydelse på energiforbruget? Svaret er ja, og det giver god mening at sammenligne sin egen families forbrug med andre husstandes. Det giver samtidig en mulighed for at undersøge sit eget forbrug, med mere kritiske briller samt muligheden for at blive bevidst om hvor det giver mening at nedjustere sit forbrug.

Elforbrug familie

Hvad er et normalt elforbrug for en familie?  

Tal fra Dansk Energi viser at en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn, der bor en i en bolig på 150 m2, bruger 4.000 kWh om året. En anden faktor, som er afgørende når man ser på hvad en familie så skal betale for sit årlige elforbrug, er prisen man betaler pr. kWh strøm. 

Er man i tvivl om hvor meget familiens elforbrug er og hvor meget man betaler pr. kWh, kan dette aflæses på familiens seneste elregning. Det er desuden altid en god idé at tjekke om man har den bedst mulige kWh pris

Elforbrug familie pris – Hvad betaler familien for strøm?

Med det gennemsnitlige elforbrug for en familie på 4.000 kWh årligt, kræver det at man kender prisen pr. kWh, før man kan udregne gennemsnitsprisen på elforbruget for en familie på 4. Siden slutningen af 2021 er naturgasprisen samt elprisen steget meget sammenlignet med tidligere. Denne prisstigning ser ud til at fortsætte et godt stykke tid ind i 2022, blandt andet grundet krigen som er mellem Rusland og Ukraine. 

Gennemsnit strømforbrug for en familie

Krigen har blandt andet betydet at den gennemsnitlige kWh pris lå på ca. 2,80 kr. i februar 2022. Det betyder at en familie på 4 har skulle betale 11.200 kr. årligt for deres strømforbrug, hvis man tager udgangspunkt i tallene fra ovenstående eksempel.

Gennemsnitlig kwh pris

Hvordan fordeler det typiske elforbrug sig for en familie?

Det er især underholdning, der er den store strømsluger i familien, dernæst efterfulgt af tøjvask samt strøm til køle- og fryseapparater. Det er værd at være bevidst om, hvor ens egen families strømforbrug er størst da det er her, det vil være lettest at reducere forbruget og spare på strømmen i husstanden.
elforbrug-familie

Kilde: Energistyrelsen, 2020 (Strøm til elvarme, elvandvarmere og varmepumper er ikke talt medregnet som opvarmningsform i denne statistik) 

Varmeforbrug for en familie 

Der er flere ting, som spiller ind på familiens varmeforbrug pr. m2, og hvor meget man skal betale for varmen. Det er nemlig ikke uden betydning, hvilken opvarmningsform man har og hvilken type brændsel som varmekilden baserer sig på.  

Som tidligere nævnt er der nemlig store prisstigninger, særlig på naturgas og el, hvilket naturligvis påvirker hvad en familie skal betale for deres varmeforbrug. Samtidig er der også forskel på hvilken type bolig, der skal opvarmes, hvor stor boligen er og hvor godt denne er isoleret. For at gøre det mere overskueligt for dig, har vi listet de ting som påvirker varmeforbruget for en familie nedenfor. 

Disse ting påvirker varmeforbruget pr m2 i huse

  • Type af opvarmningsform
  • Brændsel som varmekilden bruger 
  • Boligens størrelse 
  • Boligens isolering 

Så mange penge bruger en familie gennemsnitligt på varmeforbrug årligt

Beregninger foretaget af Bolius viser hvordan et typisk varmeforbrug for en familie, bosat i et parcelhus bygget i 60/70’erne på 130 m2. Priserne er fra 2022 og viser hvilke opvarmningsformer, som er henholdsvis dyrest og billigst at drifte for en familie.

Kilde: Bolius, 2022

familie-aarligt-forbrug

Dyreste og billigste opvarmningsformer for familier

Placering Varmekilde Energiforbrug
1.
Gammelt oliefyr
2.757 L
2.
Nyt oliefyr
1.886 L
3.
Naturgasfyr
1.716 m3
4.
Elradiator
18.100 kWh
5.
Fjernvarme
18.100 kWh
6.
Træpillefyr
3.876 kg
7.
Varmepumpe til til vand
5.746 kWh
8.
Jordvarmepumpe
5.246 kWh

Kilde: Bolius, 2022

Oliefyr bruger mest energi og varmepumper mindst 

Udfor hver varmekilde er der angivet hvor meget energi, det kræver for varmekilden at opvarme huset. I ovenstående priseksempler er det udelukkende energiforbruget og tallene tager derfor ikke højde for anskaffelsesomkostninger samt afskrivning på anlægget. Som det ses af tabellen er det dyrest at drifte et oliefyr og billigst at have en luft til vand varmepumpe eller jordvarmepumpe. 

Vælg den mest energieffektive varmekilde

Overvejer du at udskifte familiens varmekilde, er det værd at kigge efter den varmekilde, som bruger mindst energi til at opvarmning. Her er en varmepumpe et godt bud på en energieffektiv varmekilde, eftersom varmepumpen leverer mellem 3-5 kWh, for hver kWh pumpen forbruger.

Du kan uforpligtende og gratis få tilbud på enten luft til vand varmepumper eller jordvarmepumpe, ved at klikke nedenfor. Du modtager op til 3 forskellige tilbud på installationen, som vil kunne spare dig for mange penge på familiens energiforbrug hvert år.

Dagligt vandforbrug

Dét bruger en familie i gennemsnittet på vand

Noget tyder på at familierne rundt om i Danmark, er blevet mere bevidste omkring deres vandforbrug gennem de seneste år. Ser man tilbage på 1989 lå det gennemsnitlige forbrug for en dansker på 174 liter vand om dagen. I 2020 var dette tal på 104 liter dagligt. Det betyder at danskerne har reduceret deres vandforbrug med 67,31% dagligt siden da.

Normalt vandforbrug for en familie

Ifølge Bolius bruger en familie med 2 børn og 2 voksne ca. 144 m3 årligt. I 2020 betalte man 72,35 kr./m3. Det betyder at en familie skulle betale 10.440 kr. om året.

Familiers vandforbrug er lavere end enliges

Det lyder måske ikke helt logisk, men familier har typisk et lavere vandforbrug pr. person i en husstand, end enlige som bor for sig selv. Det skyldes at man er flere til at deles om udgifterne til f.eks opvaskemaskine, vaskemaskine og opvask. På samme måde kan dette relateres til ovenstående poster omkring strøm samt opvarmning af boligen.

Det går familiens vandforbrug til

En undersøgelse foretaget af brancheorganisationen for vandselskaber DANVA, viser at næsten halvdelen af familiers vandforbrug går til bade samt personlig hygiejne. Derfor vil din familie også kunne spare på vandforbruget, ved at skrue ned for det tiden på det daglige brusebad eller investere i en bruger med en vandbegrænser.

families-vandforbrug

Kilde: DANVA, 2022

Hvad koster mine apparater i strøm?

Beregn dine el-apparaters strøm-omkostninger

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvad bruger en familie normalt i strøm?

Det vil være forskelligt fra familie til familie, hvor meget de bruger i strøm. Tal fra Dansk Energi viser at en familie på fire, med to børn og to voksne, bruger omtrent 4.000 kWh årligt. Men det er vigtigt at tage højde for familiens størrelse, boligens areal samt hvad man betaler pr. kWh for at kunne udregne hvad en familie skal betale for sin strøm.

Hvad er normalt at betale i el?

Elprisen afhænger af udbud og efterspørgsel og derfor går prisen på el også op og ned. Der er flere ting som har indflydelse på hvad man betaler i el, blandt andet om man har en fast eller variabel elpris, hvilket elselskab man har og hvad tid på døgnet man bruger strømmen. I februar 2022 kostede 1 kWh gennemsnittet  2,80 kr.

Normalt elforbrug for en familie

En familie bestående af to voksne og to børn har et gennemsnitligt el forbrug på 4000 kWh. En person har et strømforbrug på omkring 1500 kWh.

Hvor meget vand bruger en familie?

En familie på to voksne og to børn bruger i gennemsnit 144 m3 vand årligt. Prisen vil variere alt efter m3 prisen.

Findenergi.dk er en annonceside

På Findenergi.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Findenergi er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.