Elprisens udvikling

Sammenlign elselskaber og se om du kan finde en billigere elpris på din adresse ud fra dit estimerede forbrug.

10.000+

Mdl. brugere

30+

Elaftaler

2 ud af 3

Kan spare ved at skifte

Udvalgte udbydere
Priserne er senest opdateret: 17. juli 2024
Indholdsfortegnelse

Vi kan ikke komme uden om, at elektricitet er en nødvendighed i stort set alle husstande i Danmark. 

I nedenstående graf kan du se, hvordan elprisen har udviklet sig fra januar 2022 til i dag. Elprisens udvikling vises som den kommercielle elpris, men uden moms, afgifter og transport til netselskabet

Elpriserne stiger – husk at undersøge dine elpriser

I takt med elprisernes stigning, er det blevet endnu vigtigere at du husker at undersøge dine elpriser. Elpriserne ændre sig hele tiden, og du bør som udgangspunkt undersøge el-markedet en gang hver 6 måned. 

Sådan rangerer vi på FindEnergi.dk

Den generelle rangering af produkter er baseret på den aktuelle elpris, mens de fremhævede udbydere øverst, er baseret på faktorer som vi vurderer er vigtige ved valg af eludbyder. Eksempelvis kundeservice, ekstra features, bæredygtighed, anmeldelser og andet. Derudover er de også påvirket af kommissionssatsen.

Annonce

Følg med i elprisers udvikling i årenes løb

Vi skal blot tage et kig på elprisers udvikling i 2021 for at se, hvordan udviklingen begyndte. I løbet af 2021 steg priserne stille og roligt, således at prisen i øre/kWh i kvartalet steg fra ca. 220 til 240, hvilket er en betydelig stigning, som kan mærkes på den endelige regning.

Elprisers udvikling i 2021 begyndte allerede da at gå den forkerte vej. Også året forinden skete der en stigning i elprisen med godt og vel 13 %. Herfra kan vi kun have bange anelser om udviklingen af elpriser i 2022 og spekulere i en forventet udvikling i elpris. Det er ikke overraskende, at december 2021 så en betydelig stigning i elpriser. Den kolde vintermåned trak tænder ud hos mange danskere, som pludselig også havde et stort varmeforbrug. Mange søgte i stedet alternative varmekilder, heriblandt varmepumper som udbytter strømmen mere effektivt end eksempelvis et oliefyr.

Disse elementer påvirker elprisens udvikling

Strømpriserne i Danmark svinger meget. Prisen kan både svinge på grund af udbud og efterspørgsel, vind og vejr samt årstiden. 

Derudover bliver strømpriser i Danmark også påvirket af vores nabolande, fordi vi deler det samme elnet. Strømprisen kan dog også påvirkes af nyheder fra den store verden og politik – og der er dermed mange faktorer, som er med til at afgøre strømprisen. 

Disse elementer har dermed indflydelse på strømprisen: 

  • Udbud og efterspørgsel på strøm
  • Verdenssituationen og politik 
  • Vejrforhold 
  • Strømproduktion i nabolandeene
hvad-paavirker-stroempriserne

Elprisernes udvikling i Danmark afhænger af danskernes forbrug

“Hvorfor stiger elpriser?” bliver flere og flere danskere ved med at spørge om. Der kan være flere årsager til, at elpriser stiger. I de seneste par år har prisstigningerne for eksempel hængt sammen med, at vejret ikke har hjulpet Danmark nok med at producere tilstrækkelig energivenlig strøm. Når der ikke er nok energivenlig strøm, må vi gøre brug af andre ressourcer, som desværre også har andre priser – og det kan være med til at påvirke, hvor meget elpriser stiger.

Prisstigninger kan også hænge sammen med forbruget af el og efterspørgslen på denne. Desuden har verdensøkonomien også en indflydelse på danskernes elforbrug. Sidst, men ikke mindst har covid-19-pandemien også påvirket danskernes elforbrug og dermed også elprisernes udvikling. I takt med at flere og flere har arbejdet på hjemmekontoret, har elforbruget også ændret sig, hvilket udviklingen i elpriser bevidner om.

Den forventede udvikling i elpriser for Danmark

Vi kan ikke komme uden om, at elpriser også stiger i 2022. I princippet kan vi ikke forudsige mere, end hvad en vejrudsigt kan love os. For vi er dybt afhængige af vores vindmøller til at levere billig energi til os.

Vi kan alle forsøge at følge med i elprisers udvikling i en graf og forsøge at regne ud, hvordan elpriser udvikler sig om 10 år. Men først og fremmest handler det om at forholde sig til elprisers udvikling i 2022. I første omgang kan vi kun håbe på gode vejrforhold, som er med til at hjælpe Danmark til at producere energivenlig strøm. En anden faktor, langt de fleste forbrugere typisk glemmer, er de politiske aftaler, som ligger bag klimavenlige tiltag, der i sidste ende også påvirker forbrugerens endelig pris på el.

 FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget er elprisen steget i 2021 i forhold til 2022?

Ser vi tilbage i 4. kvartal af 2021 har der været en samlet stigning i elprisen for en gennemsnitlig forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh på ca. 18%. Elprisen er steget fra 272,73 øre/kWh til 321,55 øre/kWh i 1. kvartal af 2022. Dette svarer til en stigning på 48,82 øre pr. kWh, eller en samlet ekstra regning på 1.953 kr. om året ved et forbrug på 4.000 kWh.

 

Kan vi se frem til en nedadgående elprisudvikling igen?

Det er håbet hos mange danskere, men det er desværre svært at forudsige. Rigtig mange faktorer spiller en rolle i elprisers udvikling, ikke mindst krigen, der udspiller sig i Ukraine. Det bedste, vi kan håbe på, er gode vindforhold, så Danmark er i stand til at producere en stor del af sit eget energiforbrug.

 

Hvorfor stiger strømpriserne?

Strømpriserne er steget i Danmark. Årsagen er, at prisen på naturgas er 15 gange højere sammenlignet med prisen i starten af 2020. Det er blandt andet krigen i Europa, som er med til at presse strømprisen op. Energiforsyningen i Europa er afhængig af gas, og krigen er med til at påvirke udbuddet, som i øjeblikket er meget lavt.

Skrevet af

Nicoline Høgh Stoubæk

Nicoline har mere end 3 års erfaring inden for elmarkedet. Hun varetager dagligt dialogen med vores samarbejdspartnere, elselskaberne og har derfor en omfattende indsigt i, hvad der foregår på elmarkedet. Hun samarbejder med nogle af Danmarks største energiselskaber, som f.eks. OK, NRGI og Nettopower og denne indsigt og ekspertise deler hun gavmildt med dig her på FindEnergi.

Nicoline har også bidraget med over 100 artikler om energi, bæredygtighed og grøn livsstil, som du kan læse her på FindEnergi.dk og Elberegner.dk.

Hun har hjulpet tusindvis af forbrugere med at træffe velinformerede beslutninger om energi og bæredygtighed. Hendes engagement i at levere nøjagtig og værdifuld information er bevist gennem hendes mange artikler, der er blevet godt modtaget af læsere og eksperter inden for området.

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

FE-time-for-time
QR-PlayStore.png

Findenergi.dk er en annonceside

På Findenergi.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Findenergi er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.