Solcelleanlæg regler – sådan bliver du afregnet for din solcellestrøm

Indholdsfortegnelse

Nye solcelleregler for elforbrug og elproduktion, solcelleafregning, flexafregning af solceller og solcelleafregning via Energinet. Der er mange ting, som du skal have styr på, når du vælger at investere i solceller til erhverv eller privat. Hvilke regler for solceller i 2022 gælder, og hvad betyder flexafregning for solceller?

Det vil du i denne guide blive klogere på, så du både kender til regler for solcelleanlæg og formaliteterne om solcelleafregning.

Afregning af solcellestrøm

Der findes tre afregningsmodeller, som du kan benytte dig af som privat. Vigtigst er, at du lægger dig fast på én, inden du får installeret dine solceller, da du skal sende en ansøgning til godkendelse for at overholde reglerne for afregning af solcelleanlæg.

De tre afregningsmetoder er enten gruppe 1, gruppe 2 eller gruppe 3. Gruppe 4, 5 og 6 er udgået og kan ikke længere benyttes, da der er sket en ændring i reglerne for solceller. Hvis du fik installeret dine solceller inden 2012 og har meldt dem til din netvirksomhed i samme ombæring, kan du dog anmode om at benytte dig af gruppe 6 – flexafregning af solceller, hvilket er en årsbaseret nettoafregning.

 

Nye regler for solceller til private

Som privat kan du enten melde dig til gruppe 1, der er baseret på timeafregning, eller gruppe 3, der er baseret på øjebliksafregning. Der findes altså i 2022 kun flexafregning af solceller.

Gruppe 2 og timeafregning betyder, at overskudsproduktionen bliver gemt i en time, hvorefter den bliver solgt, hvis den ikke bliver brugt. Din overskudsstrøm skal du sælge til en selvvalgt produktionsleverandør, der sælger din strøm via et tegnet abonnement, der varierer i pris.

Gruppe 3 og øjebliksafregning indebærer, at du skal bruge strømmen i det øjeblik, den er der. Gør du ikke det, bliver den solgt videre med det samme. Ligesom gruppe 2 skal du også selv finde en produktionsleverandør.

 

Afregning af solceller

Er du blevet godkendt til pristillæg gennem Energistyrelsen, tidligere kendt som ”Energinet –flexafregning af solceller”, modtager du et pristillæg for din overskudsproduktion, så du undgår selv at skulle sælge det videre til en produktionsleverandør og derved sælge det til elnettets markedspris. Aftalen gælder for begge grupper, men du skal ansøge for at blive godkendt. Regler for solceller ændres løbende, og de blev sidst fornyet i 2021.

 

Nye regler for solceller til erhverv

Som erhverv kan du kun tilmelde dig gruppe 1. Gruppe 1 er for store erhvervsanlæg. Dermed gælder der andre regler for solcelleanlæg til erhverv end til private. Gruppe 1 er også timebaseret, og her bliver alt el solgt til markedspris. Du skal selv finde en produktionsleverandør.

 

De tre parter: ny solcelleafregning

Når dine solceller er sat op, og du har valgt en afregningsmodel, skal du ringe til dit netselskab, elselskab og en produktionsleverandør. De tre er vigtige at kontakte for at overholde 2022-reglerne for solceller. Du behøver ikke at fortælle, hvor dine solceller sidder, da regler for solceller på jorden og regler for solceller på taget er de samme.

Netselskabet og elselskabet: strøm og solcellestrøm til afregning

Netselskabet ejer din elmåler, og derfor måler de dit forbrug og den strøm, som du producerer via dine solceller. Du får din strøm fra elselskabet, som arbejder sammen med netselskabet. Elselskabet er dem, du betaler til, og de sørger for, at både staten og netselskabet får penge for dit forbrug.

Den pris, som står på din elregning, og som du betaler, er baseret på det forbrug, som netselskabet har oplyst. Det er altså en samlet regning, som inkluderer alle udgifter.

Produktionsleverandør: Følg reglerne for solcelleanlæg

Produktionsleverandøren er den aktør, som du kan sælge din strøm videre til, hvis du ikke bruger det hele selv, eller hvis du ikke er blevet godkendt til tillægsordningen via Energistyrelsen. De køber din strøm og sælger den videre på elmarkedet gennem en abonnementsordning med en fast pris.

Der findes forskellige leverandører, du kan benytte dig af. Der gælder dog, at solceller, som er installeret efter 1. januar 2020, skal være tilmeldt en produktionsleverandør, der sælger den overskydende strøm videre. Hvis du ikke selv har valgt en, vil det blive gjort for dig mod et årligt gebyr på 1.000 kr., og du vil derudover ikke få det, som de får for det overskydende salg.

 

Regler for solcelleanlæg: skat og afgifter

Du kan sælge solcellestrøm for op til 7.000 kr. om året uden at betale skat. Er I to, der ejer anlægget, kan I begge sælge for 7.000 kr. Sælger du for mere end 7.000 kroner om året, skal du angive det i din årsopgørelse under rubrik 20. Du skal betale 60 % i skat for det resterende salg. Solcelle-el er fritaget for afgifter, når det anvendes af dig. PSO-afgift betales automatisk gennem din elregning. Hvis du har flexafregning, betaler du skat på samme måde.

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvordan sker afregning af solcellestrøm?

Afregning af solceller sker enten via din produktionsleverandør eller gennem Energistyrelsen via pristillægsordningen.

 

Hvad betyder flexafregning for solceller?

Flexafregning betyder, at din el følger markedsprisen. Du både sælger og køber el til priser, der varierer efter en timemodel eller en øjebliksmodel.

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

FE-time-for-time
QR-PlayStore.png

Findenergi.dk er en annonceside

På Findenergi.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Findenergi er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.