Forsyningstilsynets elpriser | Elprisstatistik 2021 – 2022

Indholdsfortegnelse

Løbende udarbejdes og offentliggøres der priser og statistikker på el fra forsyningstilsynet. I denne guide vil vi gennemgå og sammenholde de vigtigste uddrag, fra den eksisterende elprisstatistik i 2021 og sammenholde dataen med de aktuelle elpriser på markedet i 2022.  

På den måde kan du danne dig et overblik over hvordan elprisen har udviklet sig det seneste år og om det har været billigst, at være elkunde på en fast eller variabel aftale i 2021. 

Læs med og få svaret i FindEnergi.dk’s gennemgang af Forsyningstilsynets elprisstatistik i 2021 frem til 2022.  

Elprisstatistik fra 2021 frem mod 2022

Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger og mindre virksomheder i Danmark. For at forstå energitilsynets prisstatistik bør du desuden også være opmærksom på, at elprisen består af otte forskellige elementer: 

  • Handelsselskabets elpris 
  • Abonnement til handelsselskabet 
  • Abonnement til netselskabet 
  • Nettarif 
  • Transmissionstarif 
  • Afgifter 
  • PSO 
  • Moms

Nogle af ovenstående satser er faste og ens uanset hvilket elselskab du vælger, mens andre er mulige at påvirke, ved at være en aktiv forbruger på elmarkedet.

Elprisen påvirkes ligeledes mellem de forskellige netområder, som afhænger af hvilket netselskab der ejer kablerne til at transportere strømmen. Statistikken er opgjort mellem mere end 100 forskellige elprodukter, som de forskellige elselskaber tilbyder. 

Elprisstatistikken tager udgangspunkt i og viser den gennemsnitlige elpris i kWh, for en forbruger med et årligt elforbrug på 4.000 kWh. Det skyldes at detailprisen i en lang årrække er blevet angivet med udgangspunkt i et forbrug på 4.000 kWh, samtidig med at det ligger tæt på det faktiske gennemsnitsforbrug i Danmark. 

El statistik – sådan fordelte strømmen sig

Elpriserne er i løbet af 2021 steget relativt meget. Ser man på den samlede gennemsnitlige elpris i 2021, var denne på 2,36 kr. I 4. kvartal ender elprisen på det højeste niveau i 2021, med en pris for kvartalet på 2,72 kr. pr. kWh. 

Som grafen antyder, har elprisen været stigende gennem hele 2021 og sammenlignes gennemsnitsprisen fra 1. kvartal med 4 kvartal, er der sket en stigning på 24%. Kilde: Forsyningstilsynet, 2021 

Kilde: Forsyningstilsynet, 2021 

Har du set vores liste med:

bedste-elselskaber-ikon

De bedste elselskaber →

Vi har testet en lang række elselskaber, så du kan vælge det bedste til dine præferencer

billigste-elselskaber-ikon

De billigste elselskaber →

En samlet liste over de elselskaber, som vi oplever er de billigste over tid

KWh pris i 2022

Og denne relativt høje stigning i elprisen er fortsat ind i 2022. Den rene kommercielle elpris for variable elprodukter, kostede i 4. kvartal af  2021, 99,75 øre/kWh. Sammenligner man dette med den billigste aktuelle elpris, (aflæst fra forsyningstilsynet 3. maj 2022 u. introduktionstilbud) er denne pris i dag på 121,74 øre/kWh. Det svarer til en stigning på 22,06%. 

Den gennemsnitlige samlede elpris 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Elpris 3. maj
Elpris kr./kWh
2,15
2,18
2,40
2,72
3,04*

*Prisen aflæst fra forsyningstilsynet 3. maj 2022, prisen tager udgangspunkt i det billigste variable produkt. Aflæsningen tager udgangspunkt i et forbrug på 4.000 kWh/årligt. Introduktionstilbud er ikke medtaget i aflæsningen.

Elpriser udvikling

I nedenstående tabel kan du aflæse, hvor mange procent elprisen er steget sammenlignet med forrige kvartal.

Procentvise stigning i den samlede elpris 1 -2 kvartal 2 - 3 kvartal 3 - 4 kvartal
Elpris kr./kWh
1,40%
10,09%
13,33%

Forsyningstilsynet elpriser

I en tid med så stigende elpriser, kan det ikke understreges nok hvor vigtigt det er, at undersøge om man har en god el-aftale. Der er nemlig stor prisforskel blandt de forskellige leverandører på markedet, også selvom elprisen består af faste afgifter på el og skatter til staten.

Nedenfor har vi aflæst den billigste og dyreste el-aftale på markedet.

Aktuelle priser Forsyningstilsynet Rå elpris Samlede elpris Årlig pris
Billigste elprodukt
1,18 kr./kWh
3,04 kr./kWh
12.160,00 kr.
Dyreste elprodukt
3,60 kr./kWh
6,03 kr./kWh
24.120,00 kr.

Besparelse

2,42 kr./kWh

2,99 kr./kWh

11.960 kr.

Prisen ved at vælge det dyreste produkt på markedet sammenlignet med det billigste, er altså mere end 3 gange så høj alene på den rå kWh pris. Derudover kommer der abonnementer, gebyrer, tariffer osv. som er med til at mindske den samlede besparelse en smule. 

Lad os antage at du som forbruger, er placeret på det dyreste produkt og du skifter til det billigste elselskab på markedet. Så vil du cirka kunne forvente en årlig besparelse på 11.960 kr.* 

*Den endelige besparelse vil være afhængig af, hvordan elprisen udvikler sig ved en variabel el-aftale. Derfor er besparelsen et estimat, som forudsætter at prisen og dit forbrug er konstant et helt år.

Hvilket produkt var billigst i 2021, fast eller variabel strøm? 

Vi får ofte spørgsmålet: Skal jeg vælge fast eller variabel el? 

Og de fleste der har taget stilling til deres el-aftale, har nok spekuleret over hvilken aftale  der bedst kan betale sig at skifte til. Det forstår vi nu egentlig godt, for det kan være svært at blive klog på, hvilken af disse to typer el-aftaler som er den billigste. 

Overordnet bør du tage stilling til om du ønsker tryghed i dit budget, eller om du ønsker en pris som følger markedsprisen. Der er fordele og ulemper ved begge typer elpriser. Har du fast aftale, kender du til din kWh pris året rundt, kun påvirket af dit elforbrug.

Med en variabel aftale, vil der derimod være flere variabler i spil, det er nemlig ikke kun dit forbrug som kan påvirke din pris, men du må også medtage de udsving, der nu er på elbørsen. Det der var billigst i går, er altså ikke nødvendigvis det billigste i morgen. Derfor kan det også være svært at spå om fast eller variabel el er billigst at vælge. Historisk set har gennemsnitsprisen på variable elaftaler dog vist sig, at være billigst at vælge. 

Indtil nu… 

Der er nemlig flere parametre som påvirker prisen på strøm, såsom vejret og verdenssituationen. Det er blandt andet dette, som har påvirket, og skabt en ændring for hvilken type el-aftale som var billigst at have i 2021. 

 

Gennemsnitlig elpris Variabel el
Uden abonnement og afgifter
59,96 øre/kWh
Med abonnement uden afgifter
77,45 øre/kWh
Gennemsnitlig elpris Fast el
Uden abonnement og afgifter
43,02 øre/kWh
Med abonnement uden afgifter
60,31 øre/kWh

Kigger vi udelukkende på den rene elpris som er inkl. abonnementer, men uden afgifter, var det i gennemsnit 28,42% billigere at have en fast pris fremfor variabel. 

Det betyder også, at det formentlig er en fordel for dig, der har en gammel fastprisaftale i disse tider med høje elpriser. Ingen ved hvordan markedet udvikler sig over det næste stykke tid, men har du en variabel aftale anbefaler vi at du undersøger om du betaler unødvendigt meget for din strøm.

 

Vil du læse Energitilsynets prisstatistik? 

Du kan læse mere om hvordan Energitilsynet opgør prisstatistikken og dykke ned i nogle af de tidligere rapporter på deres hjemmeside. Prisstatistikken over elmarkedet, går tilbage til 2016 og udgives fire gange årligt. 

Du kan læse mere og se de historiske elpris statistikker her: Forsyningstilsynets elpriser 

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvad var el priserne i 2021?

Det samlede gennemsnit på kWh elpriserne i 2021 lå på 2,36 kr. Elpriserne havde en generel stigning gennem hele 2021.

Hvad er udviklingen på elpriser?

Der har været en generel stigning i elpriserne, hvilket er en negativ udvikling for forbrugeren.

Hvad er den gennemsnitlige elpris i 2022?

Ifølge forsyningstilsynet ligger elprisen i 1. kvartal af 2022 på 3,22 kr pr. kWh. En stigning fra 4. kvartal i 2021 med 48,82 øre pr kWh.

 

Hent app'en via vores QR-koder

Du kan scanne QR-koden med kameraet i din telefon, eller med din Google Chrome app.

FE-time-for-time
QR-PlayStore.png

Findenergi.dk er en annonceside

På Findenergi.dk finder du guides, artikler, sammenligninger, tips og tricks osv. til alt hvad der rører sig inden for energioptimering i hjemmet. For at vi kan blive ved med at gøre dette, modtager vi provision fra de hjemmesider og services der henvises til.

Vores sammenligninger afspejler ikke nødvendigvis det fulde marked, og rækkefølgen af produkter kan være påvirket af provisionssatsen.

Vi vælger dog selv hvem vi samarbejder med, og vores indhold baseres altid på grundig research, således at du kan træffe den mest optimale beslutning vedrørende din energioptimering.

Findenergi er udelukkende et sammenligningssite og skal ikke betragtes som udbyder.